Himledalen-Lindberga

Himledalen-Lindberga

Om föreningen

Föreningen omfattar de gamla kommunerna Himledalen och Lindberga i Varberg. Här kan du läsa mer om föreningens styrelse.

Vår avdelning bildades 1949 och vänortsverksamheten påbörjades något senare.

Vår danska vänort heter Frös herred och ligger i södra Jylland söder om Kongeån. Tätorterna Rödding,Gram, Vejen, Öster Lindet och Jels, som är känt för sina årligen återkommande Vikingaspel, ingår i Frös herred. Vi besöker dem vart fjärde år och de besöker oss så att vi träffas regelbundet vartannat år.

 

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.